Smještaj >> MAKARSKA >> 7 osoba


- Dozvoljeni ku?ni ljubimci
- udaljenost od mora
- Udaljenost od restorana
- Udaljenost od du?ana
- Parking
- Masina za rublje
- TV
- Grill
- Klima ure?aj
Alternativna ponuda
Balica rat
Nr.100
A7
30
10
1500
da
na upit
da
da
da
da
Balica rat
Nr.152
A7
150
100
1,5
da
da
da
da
Ap.2 da
da
Brac-Postira
Nr.7001
A7
100
150
150
da
da
da
da
da
ne
Celina
Nr.245
A7
10
1,5
1,5
da
da
da
da
da
 
Ciovo
Nr.5009
A7
60
1000
500
da
na upit
da
da
da
ne
Duce
Nr.003
A7
50
50
400
da
na upit
da
da
da
ne
Duce
Nr.014
A7
100
100
400
da
da
da
da
2x
da
Duce
Nr.017
A7
200
150
450
da
na upit
da localno
da
da
da
Gata
Nr.11002
A7
2000
500
500
da
da
da
da
da
ne
Ivasnjak / Lokva Rogoznica
Nr.504
A7
80
80
da
da
ne
da
da
da
da +5€
Ivasnjak / Lokva Rogoznica
Nr.503
A7
100
50
50
da
da
da
da
da
da
Lokva
Nr.612
A7
1500
2000
2000
da
da
da
da
da
no
Lokva
Nr.611
A7
1500
2000
2000
da
da
da
da
da
da 1x
Lokva Rogocniza
Nr.613
A7
900
900
900
da
A1
da
da
A1
A1
Marusici
Nr.701
A7
120
900
900
da
da
da
ne
da
ne
Marusici
Nr.705
A7
400
150
200
da
da
da
da
7
ne
Medici
Nr.909
A7
100
100
600
da
da
da
da
da
ne
Mimice
Nr.905
A7
150
50
30
da
da/ne
da
da
da
ne
Mimice
Nr.908
A7
300
100
250
da
na upit
da
da
da
ne
Mimice
Nr.912
A7
50
30
30
da
na upit
da
da
da
ne
Mimice
Nr.914
A7
10
100
100
da
da
Ap.Lil
ne
da
Ap.Lil
Nemira
Nr.107
A7
 
50
da
ne
 
da
da/ne
da
 
Nemira
Nr.110
A7
100
100
100
da
na upit
da
da
da
ne
Nemira
Nr.102
A7
50
100
100
da
da
da
da
da
ne
Nemira
Nr.109
A7
50
80
80
da
Ap1
localno
da
da
ne
Nemira
Nr.103
A7
50
200
200
da
da
da
da
da
na upit
Omis
Nr.010
A7
50
20
300
da
da
da
da elektr.
da
ne
Pisak
Nr.802
A7
100
300
300
da
na upit
da
da
da
+5€/dan
Pisak
Nr.812
A7
50
200
200
da
da
da
da
da
da
Pisak
Nr.821
A7
40
500
400
da
ne
da
da
da
ne
Podstrana
Nr.10003
A7
350
 
 
da
na upit
da
da
ne
ne
Ruskamen
Nr.238
A7
150
400
400
ja
ne
ne
ja
samo Ap.4
ja
Stanici
Nr.209
A7
5
150
400
da/3 €
da
da
da
da
da
Stanici
Nr.210
A7
50
150
200
da
na upit
da
ahttp://www.emsaholidays.com/data/pikto/9.gifp2
da
ne
Stanici
Nr.212
A7
5
70
150
da
da
ne
da
ne
da
Stanici
Nr.215
A7
200
100
100
da
da/ne
da
da
da
ne
Stanici
Nr.219
A7
150
150
150
da
na upit
da
da
da
da
Stanici
Nr.221
A7
10
70
150
da
da
ne
da
ne
ne
Stanici
Nr.231
A7
250
150
150
da
na upit
da
ne
da/ne
da
Stanici
Nr.250
A7
50
700
800
2 da
ne
da
da
da
na upit
Stanici
Nr.211
A7
50
50
150
da
da
da
en
da/ne
ne
Stanici
Nr.232
A7
250
70
70
da
na upit
da
da
da
da
Stanici
Nr.233
A7
20
400
400
80
da
da
da
da
ne
Stanici
Nr.234
A7
30
30
150
30
da
da Lokalno
da
ne
na upit
Stanici
Nr.230
A7
20
50
500
80
da
da
da
da
da +5€/dan
Stanici
Nr.255
A7
60
100
100
x
Sucuraj-Hvar
Nr.9004
A7
30
20
30
da
na upit
da
da
da
da