Smještaj >> MAKARSKA >> 8 osobni


- Dozvoljeni ku?ni ljubimci
- udaljenost od mora
- Udaljenost od restorana
- Udaljenost od du?ana
- Parking
- Masina za rublje
- TV
- Grill
- Klima ure?aj
Alternativna ponuda
Balica rat
Nr.152
A8
150
100
1,5
da
da
da
da
Ap.2 da
da
Brac-Postira
Nr.7001
A8
100
150
150
da
da
da
da
da
ne
Ciovo
Nr.5009
A8
60
1000
500
da
na upit
da
da
da
ne
Duce
Nr.003
A8
50
50
400
da
na upit
da
da
da
ne
Duce
Nr.014
A8
100
100
400
da
da
da
da
2x
da
Gata
Nr.11002
A8
2000
500
500
da
da
da
da
da
ne
Ivasnjak / Lokva Rogoznica
Nr.504
A8
80
80
da
da
ne
da
da
da
da +5€
Lokva
Nr.612
A8
1500
2000
2000
da
da
da
da
da
no
Lokva
Nr.611
A8
1500
2000
2000
da
da
da
da
da
da 1x
Lokva Rogocniza
Nr.613
A8
900
900
900
da
A1
da
da
A1
A1
Marusici
Nr.701
A8
120
900
900
da
da
da
ne
da
ne
Marusici
Nr.705
A8
400
150
200
da
da
da
da
7
ne
Medici
Nr.909
A8
100
100
600
da
da
da
da
da
ne
Mimice
Nr.905
A8
150
50
30
da
da/ne
da
da
da
ne
Mimice
Nr.912
A8
50
30
30
da
na upit
da
da
da
ne
Nemira
Nr.107
A8
 
50
da
ne
 
da
da/ne
da
 
Nemira
Nr.110
A8
100
100
100
da
na upit
da
da
da
ne
Nemira
Nr.102
A8
50
100
100
da
da
da
da
da
ne
Nemira
Nr.109
A8
50
80
80
da
Ap1
localno
da
da
ne
Pisak
Nr.802
A8
100
300
300
da
na upit
da
da
da
+5€/dan
Pisak
Nr.812
A8
50
200
200
da
da
da
da
da
da
Ruskamen
Nr.238
A8
150
400
400
ja
ne
ne
ja
samo Ap.4
ja
Stanici
Nr.209
A8
5
150
400
da/3 €
da
da
da
da
da
Stanici
Nr.210
A8
50
150
200
da
na upit
da
ahttp://www.emsaholidays.com/data/pikto/9.gifp2
da
ne
Stanici
Nr.212
A8
5
70
150
da
da
ne
da
ne
da
Stanici
Nr.219
A8
150
150
150
da
na upit
da
da
da
da
Stanici
Nr.221
A8
10
70
150
da
da
ne
da
ne
ne
Stanici
Nr.231
A8
250
150
150
da
na upit
da
ne
da/ne
da
Stanici
Nr.232
A8
250
70
70
da
na upit
da
da
da
da
Stanici
Nr.233
A8
20
400
400
80
da
da
da
da
ne
Stanici
Nr.234
A8
30
30
150
30
da
da Lokalno
da
ne
na upit
Stanici
Nr.230
A8
20
50
500
80
da
da
da
da
da +5€/dan
Stanici
Nr.255
A8
60
100
100
x