Smještaj >> MAKARSKA >> Psi


- Dozvoljeni ku?ni ljubimci
- udaljenost od mora
- Udaljenost od restorana
- Udaljenost od du?ana
- Parking
- Masina za rublje
- TV
- Grill
- Klima ure?aj
Makarska
Nr.50
H
350
100
100
da
da
da
da
da
da
Alternativna ponuda
Balica rat
Nr.100
H
30
10
1500
da
na upit
da
da
da
da
Balica rat
Nr.150
H
30
10
1.5
da
ne
da
da
da
da
Balica rat
Nr.152
H
150
100
1,5
da
da
da
da
Ap.2 da
da
Celina
Nr.602
H
250
1.5
1.5
da
ne
da
da
da
da
Celina
Nr.245
H
10
1,5
1,5
da
da
da
da
da
 
Ciovo
Nr.5000
H
150
50
30
da
Ne
da
da
da
da
Duce
Nr.014
H
100
100
400
da
da
da
da
2x
da
Duce
Nr.017
H
200
150
450
da
na upit
da localno
da
da
da
Ivasnjak / Lokva Rogoznica
Nr.514
H
250
100
80
da
 
da
da
da
da Ap.1
Ivasnjak / Lokva Rogoznica
Nr.503
H
100
50
50
da
da
da
da
da
da
Ivasnjak / Lokva Rogoznica
Nr.502
H
100
50
50
da
na upit
da
da
da
da
Ivasnjak / Lokva Rogoznica
Nr.505
H
80
100
150
da
na upit
da
da
da
na upit
Ivasnjak / Lokva Rogoznica
Nr.502 b
H
100
50
50
da
da
da
da
da
da
Lokva
Nr.610
H
900
900
900
da
ne
da
da
da
da
Lokva
Nr.611
H
1500
2000
2000
da
da
da
da
da
da 1x
Lokva Rogocniza
Nr.613
H
900
900
900
da
A1
da
da
A1
A1
Medici
Nr.903
H
30
50
200
da
na upit
da
ne
da
da
Mimice
Nr.914
H
10
100
100
da
da
Ap.Lil
ne
da
Ap.Lil
Mimice
Nr.913
H
30
u kucu
50
da
da
ne
da
da
da
Mimice
Nr.915
H
50
50
100
da
na upit
da
da
da/ne
na upit
Mimice
Nr.919
H
150
200
200
2
da
da
da
da
da
Nemira
Nr.104_2
H
150
u kucu
100
da
na upit
da
da
da
mala
Nemira
Nr.117
H
20
20
300
da
da
ne
da
da
da
Nemira
Nr.112
H
50
100
100
da
ne
da
da
da
da
Nemira
Nr.113
H
50
100
200
da
ne
da
da
da
da
Nemira
Nr.114
H
70
70
70
da
na uout
da
da
da
na upit
Nemira
Nr.116
H
80
30
30
da
ne
ne
da
no
da
Nemira
Nr.103
H
50
200
200
da
da
da
da
da
na upit
Omis
Nr.006
H
100
50
50
da
da
da
ne
da
da
Omis
Nr.005
H
a
400
30
da
da
da
da
da
da
Omis
Nr.008
H
400
50
50
da
na Upit
da
da
da
da
Pisak
Nr.802
H
100
300
300
da
na upit
da
da
da
+5€/dan
Pisak
Nr.800
H
150
100
100
da
ne
da
da/ne
da
da
Pisak
Nr.804
H
150
100
100
da
da/ne
da
da
da
da
Pisak
Nr.808
H
20
300
300
da
da
da
da
da
da
Pisak
Nr.812
H
50
200
200
da
da
da
da
da
da
Pisak
Nr.814
H
50
150
150
da
na upit
da
da
da
da
Pisak
Nr.816
H
100
300
200
da
da
da
da
da
da
Pisak
Nr.817
H
100
300
300
da
na upit
da
da
da
da
Podasplije
Nr.8001
H
7000 m
5000 m
7000 m
da
ne
da
da
da
da +3€/dan
Ruskamen
Nr.401
H
100
100
da
de
na upit
da
ne
da
da
Ruskamen
Nr.238
H
150
400
400
ja
ne
ne
ja
samo Ap.4
ja
Stanici
Nr.216
H
300
50
50
da
na upit
da
da
da
da mala
Stanici
Nr.217
H
150
50
50
da
ne
da
ne
da
da
Stanici
Nr.207
H
5
u kuci
200
da
da
da
ne
ja
ne
Stanici
Nr.209
H
5
150
400
da/3 €
da
da
da
da
da
Stanici
Nr.212
H
5
70
150
da
da
ne
da
ne
da
Stanici
Nr.231
H
250
150
150
da
na upit
da
ne
da/ne
da
Stanici
Nr.250
H
50
700
800
2 da
ne
da
da
da
na upit
Stanici
Nr.232
H
250
70
70
da
na upit
da
da
da
da
Stanici
Nr.230
H
20
50
500
80
da
da
da
da
da +5€/dan
Stanici
Nr.249
H
30
300
300
da
da
da localno
da
da
+5 €/dan
Stanici
Nr.254
H
400
200
200
da
da
da
da
da
 
Zaostrog/Brist
Nr.092
H
5
3000
3000
+4€/extra
da
da
da
da
da