Smještaj >> MAKARSKA >> 10-30 m od mora


- Dozvoljeni ku?ni ljubimci
- udaljenost od mora
- Udaljenost od restorana
- Udaljenost od du?ana
- Parking
- Masina za rublje
- TV
- Grill
- Klima ure?aj
Alternativna ponuda
Balica rat
Nr.100
direct at sea
30
10
1500
da
na upit
da
da
da
da
Balica rat
Nr.150
direct at sea
30
10
1.5
da
ne
da
da
da
da
Balica rat
Nr.153
direct at sea
15
50
1000
da
na upit
da
da
da
ne
Celina
Nr.245
direct at sea
10
1,5
1,5
da
da
da
da
da
 
Lokva Rogocniza
Nr.613
direct at sea
900
900
900
da
A1
da
da
A1
A1
Lokva Rogocniza
Nr.241
direct at sea
15
600
600
da
da
da
da
da
ne
Medici
Nr.903
direct at sea
30
50
200
da
na upit
da
ne
da
da
Mimice
Nr.907
direct at sea
30
30
30
da
da
ne
da
da
na upit
Mimice
Nr.914
direct at sea
10
100
100
da
da
Ap.Lil
ne
da
Ap.Lil
Mimice
Nr.913
direct at sea
30
u kucu
50
da
da
ne
da
da
da
Mimice
Nr.917
direct at sea
10
50
50
da
na upit
da
da
da
ne
Mimice
Nr.911
direct at sea
10
100
500
da
Ap.1
da
da
da
ne
Nemira
Nr.117
direct at sea
20
20
300
da
da
ne
da
da
da
Omis
Nr.006
direct at sea
100
50
50
da
da
da
ne
da
da
Omis
Nr.005
direct at sea
a
400
30
da
da
da
da
da
da
Omis
Nr.010
direct at sea
50
20
300
da
da
da
da elektr.
da
ne
Pisak
Nr.814
direct at sea
50
150
150
da
na upit
da
da
da
da
Pisak
Nr.821
direct at sea
40
500
400
da
ne
da
da
da
ne
Seget Donji (Trogir)
Nr.5010
direct at sea
100
100
500
da
da
da
da
na upit
na upit
Split-Podstrana
Nr.10001
direct at sea
20
400
300
da
da
da
da
da
ne
Stanici
Nr.221
direct at sea
10
70
150
da
da
ne
da
ne
ne
Stanici
Nr.212
direct at sea
5
70
150
da
da
ne
da
ne
da
Stanici
Nr.209
direct at sea
5
150
400
da/3 €
da
da
da
da
da
Stanici
Nr.207
direct at sea
5
u kuci
200
da
da
da
ne
ja
ne
Stanici
Nr.218
direct at sea
40
250
300
da
na upit
ne
da
da
ne
Stanici
Nr.235
direct at sea
5
600
600
da
ne
da
da
ap.2+3
ne
Stanici
Nr.233
direct at sea
20
400
400
80
da
da
da
da
ne
Stanici
Nr.230
direct at sea
20
50
500
80
da
da
da
da
da +5€/dan
Stanici
Nr.227
direct at sea
30
300
300
50
ne
da
da
Ap.1+4
ne
Stanici
Nr.224
direct at sea
30
150
600
da
ne
ne
da
da
ne
Stanici
Nr.249
direct at sea
30
300
300
da
da
da localno
da
da
+5 €/dan
Stanici
Nr.247
direct at sea
30
400
400
da
ne
da
da
da
ne
Stanici
Nr.252
direct at sea
50
600
600
da
da
da
da
da
da
Stanici
Nr.229
direct at sea
50
400
400
da
da Ap.2
da
ne
da
ne
Stupin Celine
Nr.3001
direct at sea
5
2000
600
da
na upit
da
da
da
ne
Zaostrog/Brist
Nr.092
direct at sea
5
3000
3000
+4€/extra
da
da
da
da
da