Smještaj >> MAKARSKA >> Internet W-LAN


- Dozvoljeni ku?ni ljubimci
- udaljenost od mora
- Udaljenost od restorana
- Udaljenost od du?ana
- Parking
- Masina za rublje
- TV
- Grill
- Klima ure?aj
Alternativna ponuda
Balica rat
Nr.100
W-LAN
30
10
1500
da
na upit
da
da
da
da
Balica rat
Nr.150
W-LAN
30
10
1.5
da
ne
da
da
da
da
Balica rat
Nr.153
W-LAN
15
50
1000
da
na upit
da
da
da
ne
Brac-Postira
Nr.7001
W-LAN
100
150
150
da
da
da
da
da
ne
Celina
Nr.245
W-LAN
10
1,5
1,5
da
da
da
da
da
 
Ciovo
Nr.5006
W-LAN
300
50
40
da
da
da
da/ne
ne
ne
Ciovo
Nr.5005
W-LAN
100
40
da
da
da
da
da
da
ne
Ciovo
Nr.5009
W-LAN
60
1000
500
da
na upit
da
da
da
ne
Ciovo
Nr.5000
W-LAN
150
50
30
da
Ne
da
da
da
da
Duce
Nr.014
W-LAN
100
100
400
da
da
da
da
2x
da
Duce
Nr.017
W-LAN
200
150
450
da
na upit
da localno
da
da
da
Gata
Nr.11002
W-LAN
2000
500
500
da
da
da
da
da
ne
Gata
Nr.11003
W-LAN
2000
500
500
da
da
da
da
da
da
Ivasnjak / Lokva Rogoznica
Nr.502
W-LAN
100
50
50
da
na upit
da
da
da
da
Ivasnjak / Lokva Rogoznica
Nr.510
W-LAN
200
500
500
da
u pitanje
da
da
da
ne
Ivasnjak / Lokva Rogoznica
Nr.507
W-LAN
250
100
100
da
da
da
da
da
ne
Ivasnjak / Lokva Rogoznica
Nr.514
W-LAN
250
100
80
da
 
da
da
da
da Ap.1
Ivasnjak / Lokva Rogoznica
Nr.502 b
W-LAN
100
50
50
da
da
da
da
da
da
Lokva
Nr.612
W-LAN
1500
2000
2000
da
da
da
da
da
no
Lokva
Nr.611
W-LAN
1500
2000
2000
da
da
da
da
da
da 1x
Lokva Rogocniza
Nr.613
W-LAN
900
900
900
da
A1
da
da
A1
A1
Lokva Rogocniza
Nr.241
W-LAN
15
600
600
da
da
da
da
da
ne
Lokva Rogocniza
Nr.511
W-LAN
200
200
200
da
da
da
da
da
ne
Marusici
Nr.708
W-LAN
400
150
150
da
da
da
da
da
ne
Marusici
Nr.706
W-LAN
400
150
200
da
 
da
da
da
mali
Marusici
Nr.705
W-LAN
400
150
200
da
da
da
da
7
ne
Medici
Nr.900
W-LAN
150
150
400
100
ne
da
da
da
ne
Medici
Nr.909
W-LAN
100
100
600
da
da
da
da
da
ne
Mimice
Nr.907
W-LAN
30
30
30
da
da
ne
da
da
na upit
Mimice
Nr.901
W-LAN
50
50
100da
da
da
da
ne
da
ne
Mimice
Nr.915
W-LAN
50
50
100
da
na upit
da
da
da/ne
na upit
Mimice
Nr.917
W-LAN
10
50
50
da
na upit
da
da
da
ne
Mimice
Nr.911
W-LAN
10
100
500
da
Ap.1
da
da
da
ne
Mimice
Nr.919
W-LAN
150
200
200
2
da
da
da
da
da
Nemira
Nr.104_2
W-LAN
150
u kucu
100
da
na upit
da
da
da
mala
Nemira
Nr.112
W-LAN
50
100
100
da
ne
da
da
da
da
Nemira
Nr.111
W-LAN
50
300
300
da
da
da
da
da
ne
Nemira
Nr.114
W-LAN
70
70
70
da
na uout
da
da
da
na upit
Nemira
Nr.117
W-LAN
20
20
300
da
da
ne
da
da
da
Nemira
Nr.106
W-LAN
120
100
100
da
da
da
da
da
na upit
Nemira
Nr.102
W-LAN
50
100
100
da
da
da
da
da
ne
Nemira
Nr.109
W-LAN
50
80
80
da
Ap1
localno
da
da
ne
Nemira
Nr.119
W-LAN
150
150
150
da
na upit
ne
da
da
ne
Nemira
Nr.118
W-LAN
250
100
400
da
Ne
Sat/Tv
da
+ 5 €
+10 €
Nemira
Nr.103
W-LAN
50
200
200
da
da
da
da
da
na upit
Omis
Nr.004
W-LAN
30
10
30
da
da
da
ne
da
ne
Omis
Nr.002 a
W-LAN
0,600
2,0
2,0
da
ne
da
da
da
ne
Omis
Nr.005
W-LAN
a
400
30
da
da
da
da
da
da
Omis
Nr.020
W-LAN
50
50
100
50
da
da/sat
ne
ja
ne
Omis
Nr.008
W-LAN
400
50
50
da
na Upit
da
da
da
da
Omis
Nr.010
W-LAN
50
20
300
da
da
da
da elektr.
da
ne
Omis
Nr.015
W-LAN
100
100
100
da
da
da
ne
da
ne
Omis
Nr.021
W-LAN
200
200
200
da
ne
da
mobilni
da
ne
Pisak
Nr.802
W-LAN
100
300
300
da
na upit
da
da
da
+5€/dan
Pisak
Nr.804
W-LAN
150
100
100
da
da/ne
da
da
da
da
Pisak
Nr.813
W-LAN
50
500
700
da
ne
ne
da
da
ne
Pisak
Nr.803
W-LAN
100
400
400
da
ne
da
da
da
mali pas
Pisak
Nr.805
W-LAN
30
100
80
2 da
da
da
da
da
ne
Pisak
Nr.811
W-LAN
150
100
100
da
da
da
da
da
ne
Pisak
Nr.812
W-LAN
50
200
200
da
da
da
da
da
da
Pisak
Nr.815
W-LAN
70
200
300
da
Ap.1+3
da
da
da
ne
Pisak
Nr.814
W-LAN
50
150
150
da
na upit
da
da
da
da
Pisak
Nr.816
W-LAN
100
300
200
da
da
da
da
da
da
Ruskamen
Nr.406
W-LAN
250
100
120
da
ne
da Localno
Gas
da
ne
Solta
Nr.1000
W-LAN
150
150
da
da
da
da
da
da
da
Split-Podstrana
Nr.10001
W-LAN
20
400
300
da
da
da
da
da
ne
Stanici
Nr.219
W-LAN
150
150
150
da
na upit
da
da
da
da
Stanici
Nr.208
W-LAN
60
150
400
da
ne
ne
ne
da
da
Stanici
Nr.210
W-LAN
50
150
200
da
na upit
da
ahttp://www.emsaholidays.com/data/pikto/9.gifp2
da
ne
Stanici
Nr.216
W-LAN
300
50
50
da
na upit
da
da
da
da mala
Stanici
Nr.217
W-LAN
150
50
50
da
ne
da
ne
da
da
Stanici
Nr.200
W-LAN
50
50
50
da
ne
da
da/ne
da
ne
Stanici
Nr.250
W-LAN
50
700
800
2 da
ne
da
da
da
na upit
Stanici
Nr.223
W-LAN
600
400
400
da
da
da
da
da
da
Stanici
Nr.235
W-LAN
5
600
600
da
ne
da
da
ap.2+3
ne
Stanici
Nr.233
W-LAN
20
400
400
80
da
da
da
da
ne
Stanici
Nr.603
W-LAN
300
500
500
da
da
da
da
da
ne
Stanici
Nr.226
W-LAN
80
400
400
100
da
da
da
da
ne
Stanici
Nr.239
W-LAN
200
100
200
Ap.2
✅✅
Stanici
Nr.243
W-LAN
400
700
700
da
da
da
da
da
da
Stanici
Nr.244
W-LAN
300
100
100
da
da
da
da
da
ne
Stanici
Nr.251
W-LAN
50
400
400
50
ne
da
da
 
ne
Stanici
Nr.228
W-LAN
300
1000
1000
da
?
da
da
da
ne
Stanici
Nr.249
W-LAN
30
300
300
da
da
da localno
da
da
+5 €/dan
Stanici
Nr.247
W-LAN
30
400
400
da
ne
da
da
da
ne
Stanici
Nr.252
W-LAN
50
600
600
da
da
da
da
da
da
Stanici
Nr.254
W-LAN
400
200
200
da
da
da
da
da
 
Stanici
Nr.229
W-LAN
50
400
400
da
da Ap.2
da
ne
da
ne
Stanici
Nr.255
W-LAN
60
100
100
x
Stanici
Nr.205
W-LAN
60
100
100
x
x
Stupin Celine
Nr.3000
W-LAN
500
2000
1000
yes
da
da
da
da
da