Smještaj >> MAKARSKA >> 3 Ap. Sobe


- Dozvoljeni ku?ni ljubimci
- udaljenost od mora
- Udaljenost od restorana
- Udaljenost od du?ana
- Parking
- Masina za rublje
- TV
- Grill
- Klima ure?aj
Alternativna ponuda
Balica rat
Nr.100
3 SZ
30
10
1500
da
na upit
da
da
da
da
Balica rat
Nr.152
3 SZ
150
100
1,5
da
da
da
da
Ap.2 da
da
Brac-Postira
Nr.7001
3 SZ
100
150
150
da
da
da
da
da
ne
Celina
Nr.602
3 SZ
250
1.5
1.5
da
ne
da
da
da
da
Celina
Nr.245
3 SZ
10
1,5
1,5
da
da
da
da
da
 
Ciovo
Nr.5009
3 SZ
60
1000
500
da
na upit
da
da
da
ne
Duce
Nr.003
3 SZ
50
50
400
da
na upit
da
da
da
ne
Duce
Nr.014
3 SZ
100
100
400
da
da
da
da
2x
da
Gata
Nr.11003
3 SZ
2000
500
500
da
da
da
da
da
da
Ivasnjak / Lokva Rogoznica
Nr.503
3 SZ
100
50
50
da
da
da
da
da
da
Lokva
Nr.612
3 SZ
1500
2000
2000
da
da
da
da
da
no
Marusici
Nr.701
3 SZ
120
900
900
da
da
da
ne
da
ne
Medici
Nr.909
3 SZ
100
100
600
da
da
da
da
da
ne
Mimice
Nr.905
3 SZ
150
50
30
da
da/ne
da
da
da
ne
Mimice
Nr.912
3 SZ
50
30
30
da
na upit
da
da
da
ne
Mimice
Nr.914
3 SZ
10
100
100
da
da
Ap.Lil
ne
da
Ap.Lil
Mimice
Nr.919
3 SZ
150
200
200
2
da
da
da
da
da
Nemira
Nr.110
3 SZ
100
100
100
da
na upit
da
da
da
ne
Nemira
Nr.109
3 SZ
50
80
80
da
Ap1
localno
da
da
ne
Nemira
Nr.103
3 SZ
50
200
200
da
da
da
da
da
na upit
Omis
Nr.004
3 SZ
30
10
30
da
da
da
ne
da
ne
Omis
Nr.010
3 SZ
50
20
300
da
da
da
da elektr.
da
ne
Pisak
Nr.805
3 SZ
30
100
80
2 da
da
da
da
da
ne
Pisak
Nr.812
3 SZ
50
200
200
da
da
da
da
da
da
Pisak
Nr.814
3 SZ
50
150
150
da
na upit
da
da
da
da
Pisak
Nr.821
3 SZ
40
500
400
da
ne
da
da
da
ne
Stanici
Nr.210
3 SZ
50
150
200
da
na upit
da
ahttp://www.emsaholidays.com/data/pikto/9.gifp2
da
ne
Stanici
Nr.206
3 SZ
80
50
da
da
na upit
da
ne
da
ne
Stanici
Nr.219
3 SZ
150
150
150
da
na upit
da
da
da
da
Stanici
Nr.221
3 SZ
10
70
150
da
da
ne
da
ne
ne
Stanici
Nr.211
3 SZ
50
50
150
da
da
da
en
da/ne
ne
Stanici
Nr.223
3 SZ
600
400
400
da
da
da
da
da
da
Stanici
Nr.230
3 SZ
20
50
500
80
da
da
da
da
da +5€/dan
Stanici
Nr.243
3 SZ
400
700
700
da
da
da
da
da
da
Stanici
Nr.244
3 SZ
300
100
100
da
da
da
da
da
ne
Stanici
Nr.228
3 SZ
300
1000
1000
da
?
da
da
da
ne
Stanici
Nr.255
3 SZ
60
100
100
x
Zaostrog/Brist
Nr.092
3 SZ
5
3000
3000
+4€/extra
da
da
da
da
da