OPCI UVJETI PRUZANJA USLUGA SMJESTAJA, REZERVACIJE I UPLATE

Turisticka agencija Emsa posreduje izmedu Gosta i pruzatelja usluga, te osigurava uslugu smjestaja prema objavljenim informacijama na stranicama www.emsaholidays.com i terminu koji odgovora potvrdenoj rezervaciji, osim u slucaju izvarenrednih okolnosti ili vise sile.

1. REZERVACIJE I UPLATE

Upiti i rezervacije smjestaja primaju se elektronickim putem ili pismeno. Prilikom izvrsene rezervacije gosti potvrduje da je upoznat s ovim opcim uvjetima pruzanja usluge smjestaja, te ich u cijelosti prihvaca. Na taj nacin sve sto je navedeno u ovim opcim uvjetima postaje pravna obveza kako za gosta tako i za agenciju. Prilikom rezervacije gost je duzan dati sve podatke koje zahtijeva postupak rezervacije. Za rezervaciju smjestaja potrebno je uplatiti akontaciju, troskovi uplate akontacije idu u cijelosti na teret gosta a ostatak iznosa uplacuje se u agenciji ili direktno domacinu na dan dolaska.

2. BORAVISNA PRISTOJBA

Prema vazecem Zakonu o boravisnoj pristojbi Republike Hrvatske, gost je duzan platiti boravisnu pristojbu istovremeno s placanjem usluge smjestaja. Boravisna pristojba propisana Zakonom o boravisnoj pristojbi Republike Hrvatske iznosi od 2,00 do 7,00 kn po osobi na dan za odrasle osobe. Mladi od 12, do 18. rodendana imaju popust od 50% na taj iznos, dok djeva do 12. rodendana ne placaju boravisnu pristojbu. Konacan iznos boravisne pristojbe za odredenu rezervaciju ovisi o odredistu u Republici Hrvatskoj i terminu boravka, a naplacuje se prema ovim Opcim uvjetima i istovremeno s uplatom konacnog iznosa za smjestaj. Na kalkulaciji za rezervaciju bit ce izrazen iznos boravisne pristojbe.

3. CIJENA SMJESTAJA

Cijena smjestaja ukljucuje osnovnu uslugu kako je navedeno u rezervaciji, posebne usluge su one usluge koje nisu ukljucene u cijenu smjestaja te su u cjeniku navedene kao dodatne usluge i ostvarive su uz prethodnu najavu pa ih stoga gost dodatno placa. Ove se usluge navode prilikom rezervacije. Cijene smjestaja su objavljene u EUR. Agencija Emsa zadrzava pravo promjene objavljenih cijena (u slucaju promjene cijena smjestaja od strane pruzatelja usluga ili promjene tecaja) Gostima koji su uplatili akontaciju za odredenu rezervaciju, Emsa jamci cijenu smjestaja, navedenu u kalkulaciji na temelju koje su uplatili iznos akontacije. Ukoliko se promjena dogodi prije uplate akontacije, Emsa se obvezuje obavijestiti gosta o promjeni cijene. Ukoliko u rezerviranu smjestajnu jedinicu dode vise osoba nego sto je naznaceno na putnim dokumentima (voucher), pruzatelj ima pravo uskratiti smjestaj nenajavljenim gostima ili prihvatiti sve goste uz nadoplatu nenajavljenih gostiju na licu mjesta.

4. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

Ponudene smjestajne jedinice opisane su prema sluzbenoj kategorizaciji mjesne turisticke organizacije u vrijeme izdavanja dozvole za rad. Standardi smjestaja, prehrane, usluga i dr. pojedinih mjesta i zemalja su razliciti i nisu usporedivi. Informacije koje putnik dobije na drugim prodajnim mjestima ne obvezuju tvrtku Emsa u vecoj mjeri nego informacije objavljene na nasim Internet stranicama ili katalogu i drugim tiskanim materijalima agencije.

5. PRAVO AGENCIJE EMSA NA PROMJENE I OTKAZ

Tvrtka Emsa se obvezuje osigurati putniku smjestaj u zakupljenim kapacitetima u rezerviranom terminu, osim u slucaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, strajkovi, teroristicke akcije, sanitarni poremecaji, elementarne nepogode, intervencije nadleznih vlasti i sl.). Tvrtka Emsa moze predloziti promjene rezerviranog smjestaja ili otkazati zakupljene smjestajne kapacitete potpuno ili djelomicno ako prije ili za vrijeme trajanja odmora nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeci niti otkloniti, a da su nastupile u vrijeme objave i prodaje programa bile bi opravdanim razlogom tvrtki Emsa da ponudu ne objavi, te da ne prima prijave i potvrde zakupa predmetnih smjestajnih jedinica. Ukoliko gost uplati rezervaciju koju agencija Emsa ne moze ispuniti (oniline ili po pogresnoj ponudi) gostu se nudi alternativa. Ukoliko je agencija Emsa u mogucnosti putniku ponuditi alternativu, promjena rezerviranog smjestaja se moze obaviti iskljucivo uz odobrenje putnika. Ponudena alternativa mora biti iste ili vise kvalitete od kvalitete rezerviranog smjestaja. Ako gost prihvati alternativu i ako je skuplja duzan je platiti razliku, ako je alternativa jeftinija agencija Emsa vraca gostu razliku. Tvrtka Emsa je duzna sve putnike koji su uplatom potvrdili svoj dolazak izvijestiti o promjeni u rezervaciji ili otkazu, odmah po nastupu izvanrednih okolnosti, a u nemogucnosti pronalaska alternativnog smjestaja vratiti im nerealizirani iznos umanjen za administrativne agencijske troskove.

6. PRAVO PUTNIKA NA PROMJENE I OTKAZ OD PUTOVANJA

U slucaju da putnik zeli promijeniti ili otkazati rezervaciju ucinjenu prema njegovom zahtjevu, mora to uciniti pismeno (e-mailom, postom ili faksom). Pod promjenom se smatra promjena broja osoba ili datuma pocetka i/ili zavrsetka koristenja usluge najkasnije 30 dana prije pocetka koristenja usluge. Prva promjena rezervacije, ukoliko je moguce bez dodatnih troskova, bit ce napravljena besplatno. Za svaku slijedecu promjenu rezervacije naplatit ce se troskovi promjene u iznosu od 30 EUR po promjeni. U slucaju da promjena rezervacije nije moguca, te ako putnik zbog toga odustane od potvrdene rezervacije, primjenjuje se dolje navedeni uvjet otkaza rezervacije. Promjena smjestajne jedinice i svaka promjena unutar 30 dana prije pocetka rezervacije te tijekom koristenja rezervacije smatra se otkazom rezervacije. U slucaju otkaza fiksno potvrdene rezervacije hotelskog smjestaja, datum primitka pismenog otkaza predstavlja osnovu za obracun otkaznih troskova kako slijedi:
1. Za otkaz rezervacije do 21 dana prije pocetka koristenja usluge, naplacuje se 100% od ukupne akontacije
2. Za otkaz rezervacije od 22-30 dana prije pocetka koristenja usluge, naplacuje se 70% od ukupne akontacije
3. Za otkaz rezervacije od 31 do 45 dana prije pocetka koristenja usluge, naplacuje se 50% od ukupne akontacije
4. Za otkaz rezervacije od 46 do 60 dana prije pocetka koristenja usluge, naplacuje se 40% od ukupne akontacije
5. Za otkaz rezervacije od 60 i vise dana prije pocetka koristenja usluge, naplacuje se 35% od ukupne akontacije
6. Za otkaz rezervacije nakon polaska, ili ako se putnik ne pojavi u rezerviranom smjestaju, naplacuje se 100% iznosa ukupne akontacije Uz svaki otkaz rezervacije agencija naplacuje max. 25 Eur manipulativnih troskova.
Ukoliko putnik mora otkazati rezervaciju unutar 7 dana prije pocetka usluge, agencija mu nudi mogucnost da nade novog Putnika/korisnika za istu rezervaciju ukoliko je to moguce (ovo ovisi i o krajnjem pruzatelju usluge). U tom slucaju agencija ce zaracunati samo stvarne troskove uzrokovane zamjenom Putnika. Novi korisnik rezervacije preuzima sve obveze iz ovih Opcih uvjeta. Ukoliko putnik u rezervirani smjestaj ne dode do ponoci na dan pocetka usluge, a nije se javio agenciji ili pruzatelju usluge, rezervacija se smatra otkazanom, pa se troskovi otkaza obracunavaju prema gore navedenom. Ukoliko stvarno nastali troskovi otkaza premasuju gore navedene troskove, agencija zadrzava pravo naplate stvarno nastalih troskova. Agencija ne nadoknaduje Putniku troskove nastale oko nabave putnih isprava ili viza.

7. OBVEZE AGENCIJE EMSA

Duznost agencije Emsa je briga o provedbi usluga kao i izboru pruzatelja usluga, te briga o pravima i interesima gosta, sukladno dobrim obicajima u turizmu. Emsa ce sve navedene obveze izvrsiti u potpunosti i na opisani nacin, osim u izvanrednim okolnostima (tocka 1.), kad se postupa kako je opisano u tocki 6.

8. OBVEZE PUTNIKA

Putnik je obvezan: - posjedovati valjane putne isprave. Troskove gubitka ili krade dokumenata tijekom putovanja snosi putnik - postivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske, kao i drzava u kojima boravi tijekom putovanja - pridrzavati se kucnog reda u zakupljenoj smjestajnoj jedinici, te suradivati s pruzateljima usluga u dobroj namjeri U slucajevima nepostivanja ovih obveza, putnik snosi troskove i odgovara za ucinjenu stetu. Potvrdom rezervacije putnik se obvezuje da ce, ukoliko uzrokuje bilo kakvo ostecenje, pruzatelju usluga na licu mjesta platiti svu uzrokovanu stetu.

9. PRTLJAGA

Prtljaga se prevozi na rizik putnika, te se stoga preporucuje osiguranje prtljage kod osiguravajuceg drustva. Agencija Emsa nije odgovorna za unistenu ni izgubljenu prtljagu, kao ni za kradu prtljage ili dragocjenosti u smjestajnoj jedinici. Prijavu za ostecenu ili izgubljenu prtljagu putnik upucuje pruzatelju usluge smjestaja i nadleznoj policijskoj postaji

10. RJESAVANJE PRIGOVORA

Ako su usluge iz ponude nekvalitetno izvrsene, putnik moze zahtijevati razmjernu odstetu tako da prilozi pismeni prigovor. Svaki putnik ima pravo prigovora zbog neizvrsene uplacene usluge. Svaki putnik – nosilac potvrdene rezervacije, prigovor podnosi zasebno. Putnik je duzan na dan dolaska odmah kod pruzatelja usluga (recepcionara ili vlasnika smjestaja i sl.) reklamirati neodgovarajucu uslugu i o tome obavijestiti tvrtku Emsa. Putnik je duzan najprije obavijestiti pruzatelja usluga i pokusati sa njim pronaci zadovoljavajuce rjesenje. Putnik je duzan suradivati sa pruzateljem usluga i agencijom u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako Putnik na samome mjestu prihvati ponudeno rjesenje prigovora koje odgovara uplacenoj usluzi, agencija nije duzna uvaziti naknadni prigovor. Ukoliko ni nakon intervencije na licu mjesta problem nije bio otklonjen, najkasnije 8 dana po povratku s odmora, putnik je duzan poslati pismeni prigovor zajedno s popratnim dokumentima i fotografijama koje dokazuju osnovu prigovora agenciji, e-mailom ili postom na njenu adresu. Agencija ce uzeti u razmatranje samo potpuno dokumentirane prituzbe zaprimljene u roku od 8 dana nakon zavrsetka rezervacije. Dok postupak rjesenja traje, a ukupno najvise 14, odnosno 28 dana nakon ulaganja prigovora, putnik se neopozivo odrice posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraze UHPA-e ili druge institucije, kao i davanja informacija u medije. Isto tako u ovom vremenu putnik se odrice prava na tuzbu. Najvisa nadoknada po prigovoru moze doseci iznos reklamiranog dijela usluga, a ne moze obuhvatiti vec iskoristene usluge kao ni cjelokupni iznos usluge. Ovime se iskljucuje pravo putnika na nadoknadu idealne stete. Agencija se ne moze smatrati odgovornom za eventualne klimatske uvjete, cistocu i temperature mora u destinacijama, te sve ostale slicne situacije i dogadaje koje mogu uzrokovati nezadovoljstvo putnika, a ne ticu se direktno kvaliteta rezervirane smjestajne jedinice (npr. lose vrijeme, lose uredenje plaze, prevelika udaljenost javnih plaza od smjestaja, prevelike prometne guzve, krada ili ostecenje imovine i sl.).

11. NADLEZNOST SUDA

Putnik i agencija nastojat ce eventualne sporove o primjeni ovoga Ugovora rijesavati sporazumno, a u protivnom podvrgavaju se odluci nadleznog Opcinskog suda u Splitu, a mjerodavno pravo ce biti Hrvatsko pravo.

NAPOMENA

Uplatom akontacije, odnosno cjelokupnog iznosa za rezervaciju smjestaja gost u cijelosti prihvaca ove Uvjete.